ISO 9001 Sertifikası

ISO 9001 Sertifikası

ISO 9001 Sertifikası, ISO 9001 Belgesi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Sertifikası; günümüz iş rekabet koşulları her geçen gün daha da zorlu hale gelmektedir. Gelişen teknoloji ve büyüyen bilgi ağı, dünya ticaretini küresel bir boyuta taşımıştır. Müşterilerin satıcılara ulaşmaları kolaylaşınca, beklentileri de artmaya başlamıştır. Müşterilerin beklentilerini en iyi şekilde karşılamak isteyen kurum ve kuruluşlar müşteri odaklı üretime başlamışlar ve bu aşamadan sonra “Kalite Yönetim Sistemi” kavramı ortaya çıkmıştır. 1987 yılında Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından ISO 9000 Kalite Standartları Serisi yayımlanmıştır. ISO 9000, sürekli iyileşmenin ve maksimum müşteri memnuniyetinin sağlanarak kalite yönetiminin nasıl gerçekleştirileceğini gözler önüne sermektedir.

ISO 9001 Belgesi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Belgesi ise, Kalite Yönetim Sistemi'nin kurulması sırasında uygulanması gereken koşulları tanımlayan ve belgelendirmeye esas teşkil eden standarttır. Bunun yanı sıra Uluslararası Standartlar Organizasyonu’nun (ISO) yayınlamış olduğu bir kılavuz da bulunmaktadır. Bu kılavuz ile beraber ISO 9001 Sertifikası, ISO 9000 olarak isimlendirilmektedir. Etkili bir kalite yönetimi için asgari şartları sunan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ölçek fark etmeksizin tüm sektörler için geçerlidir.
 

ISO 9001 Sertifikası Faydaları Nelerdir?

  • Müşteri memnuniyet seviyesi yükselir.
  • Müşteri bağlılığı artar.
  • Müşteri isteklerine göre üretim yapıldığında işlem maliyetleri düşer.
  • Faaliyetler daha iyi planlanır, sorunlar daha hızlı çözülür; hızlı ve çevik bir organizasyon yapısına kavuşulur.
  • Rekabet avantajı kazanılır, yeni pazarlama açılma fırsatı doğar.
  • Kuruluşun imajı güçlenir, müşterilerin güveni artar.
  • Sürekli iyileştirme misyonu ile çalışanlardan alınan verim yükselir.

 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Nasıl Alınır?

Kalite yönetim sistemi belgelendirmesi iki aşamada gerçekleşmektedir. Öncelikle ISO 9001 Sertifikası standartlarını firmanın sağlıyor olması gerekmektedir. Ardından Akredite Belgelendirme firmasının, ilgili firmayı denetlemesi gerekmektedir. Yapılan denetim sonucunda eğer firma standartlara uygun ise ISO 9001 Belgesi almaya hak kazanır.
Belgelendirmenin tüm aşamalarında Elazığ Danışmanlık ve Kalite Belgelendirme Firması olarak size uzman denetim ekibi ile birlikte yardımcı olacaktır.

ISO 9001 Kalite Yönetimi Belgesi Almak Şart mıdır?

Iso 9001 Belgesi, tüm kurumların öncelikleri arasında müşterilere kaliteli hizmet sunmak geliyor. Bunun sistematik bir şekilde sağlanması ISO 9001 Kalite Yönetimi ile mümkün oluyor. Birçok kurum, ilgiyi belgeyi alarak, müşterilerine global düzeyde bir hizmet kalitesini sundukları güvencesini veriyor. Müşterilerine kaliteli hizmet sunmak isteyen, marka sadakatini ve imajını arttırmayı hedefleyen işletmeler için ISO 9001 Belgesi’ni almak şarttır denilebilir.
 

ISO 9001 kaliteyi nasıl sağlıyor?

Kalitenin sağlanabilmesi için insan faktörü önemlidir. Bununla beraber, fikir ve sistematik bir düzen de gereklidir. ISO 9001 Sertefikası, işletmeyi sahiplenen personelin her an uyabilecekleri veya izleyebilecekleri bir prosedür sunuyor. Böylece, ürünlerin veya hizmetin kaliteli olmasına yönelik fikir, kurum içerisindeki önceliğini her zaman diri tutuyor. Diğer bir husus da, kalite kontrol sistemin işleyişidir. ISO 9001 etkin kontrol mekanizmasının hayata geçmesini sağlayıcı prosedürün uygulanmasını zorunlu kılıyor. Böylece, ürün ve hizmetler her an herkes tarafından denetlenebiliyor. Nihai tüketiciye, yansıyan ise, memnun edici bir hizmet/ürün oluyor.

ISO 9001 belgesi olmayan firmanın zararı nedir?

ISO 9001 Belgesi, marka güvenirliliğini resmileştiren bir belgedir. Bu belgeye sahip olmayan kurumun hizmet kalitesinden emin olmak zordur. Yine, marka imajı ve prestiji açısından ISO 9001 Belgesine sahip firma avantajlıdır. Kurumun müşteri memnuniyeti için kalite yönünden kendisini sürekli geliştirici faaliyete sahip olması da, ISO 9001 Belgesine sahip işletmeyi önemli kılıyor. Sürdürebilirlik, yeni müşteriler kazanma, pazar payını arttırma gibi hedeflerin gelişmesinde ISO 9001 Belgesi’nin etkisi büyüktür.

ISO 9001 Belgesi’nin önemini ortaya çıkaran bir başka nokta ise, ortaklık kuracak veya sözleşmeyle ürün veya hizmet satın alacak kamu/özel kurumların ISO 9001 kalite belgesine sahip olma şartı aramalarıdır. Bir firmanın ilgili belgeye sahip olmaması demek; kamu ve özel kurumlarla işbirlikleri içerisine girememesi demektir.

Sonuç olarak şunu ifade edebiliriz. Firmanın ürün ve hizmet standartlarındaki ölçüleri geliştirebilmesi için ISO 9001 yönetmeliğine ihtiyacı vardır. Bu yönetmelik, firmanın prestijini, imajını ve kuracağı işbirliklerini doğrudan etkiliyor. Bu avantajların kaçırılmaması için ISO 9001 Belgesi’ni almak gerekiyor.

ISO 9001 Sertifikası İÇİN HEMEN TEKLİF AL

DİĞER E-İmza Hakkında